Yigit Dundar

(Turkey 1990 -)


Biography

Born in 1987, the artist graduated from Yeditepe Faculty of Architecture in 2005 and completed his master's degree in Yeditepe University, Department of Plastic Arts in 2015.
Dündar, who defines his paintings as “To me, my paintings are a visual reflection of the effect of all human emotions such as sadness, enthusiasm, joy, pain, excitement and love on the human body again, a confusion of meaning between the body and feelings”, these feelings of nothing other than the human body stating that they cannot express;
“I try to explain all the problems, conflicts, contradictions, desires and stories of the human by portraying the human body.” He says.
The painter, who was influenced by the artists of the Renaissance and Baroque period, states that this period was influenced by the endless courage of the artists and that he would like to live in that period and that he shaped his art and brought visuality as a result of this mixture of all these influences. Producing works in a more modern interpretation style adapted to the present in the classical era Renaissance and Baroque style, the painter aims to reach a personal expression language between "figurine and realistic pursuits and understandings in contemporary painting art". The artist, who pursues important effects but does not lose the nature of his own painting at the same time, takes the subject as the subject in every painting.

_ _

1987 doğumlu ressam, 2005 yılında Yeditepe Mimarlık Fakültesini bitirmiş ve 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar Bölümünde Yüksek lisansını tamamlamıştır.
Resimlerini “Bana göre resimlerim hüzün, coşku, sevinç, acı, heyecan ve aşk gibi tüm insani duyguların yine insan bedeni üzerinde yarattığı etkinin görsel bir yansıması, beden ve hisler arasında ki bir anlam karmaşası” şeklinde tanımlayan Dündar, insan bedeninden başka hiçbir şeyin bu duyguları ifade edemeyeceğini belirterek;
“İnsanın bütün problemlerini, kendiyle olan kavgalarını, çelişkilerini, arzularını ve hikâyelerini insan bedenini resmederek anlatmaya çalışıyorum.” demektedir.
Rönesans ve Barok dönemi sanatçılarından etkilenen ressam bu dönem sanatçılarının sonsuz cesaretinden etkilendiğini ve o dönemde yaşamış olmayı çok isteyeceğini ve tüm bu etkilerin karışımı sonucu sanatını şekillendirdiğini ve görsellik kazandırdığını belirtiyor. Klasikleşmiş dönem Rönesans ve Barok tarzının günümüze uyarlanmış daha modern anlamda yorumlanmış tarzda eserler üreten ressam ‘çağdaş resim sanatında figürcü ve gerçekçi arayışlar ve anlayışlar’ arasında kişisel bir anlatım diline ulaşmayı hedefliyor. Önemli etkilerin peşinde koşan fakat aynı zamanda kendi resminin doğasını da kaybetmeyen sanatçı her resminde konu olarak insanı ele alıyor.

Exhibition

Solo Exhibitions
2019 “Scent Of A Women” 42 Maslak-Niche&Co, Istanbul
2016 “Awakening” , Gama Gallery, Istanbul
2015 “Mysterious Solitude”, Gama Gallery, ıstanbul
2013 “Labyrinth 01”, International Art Center, İstanbul
2012 “Gönüllüydüm yoldan çıkmaya”, Deyim Art Gallery, İstanbul
2012 “Tuhaf şey uçmak”, Dibeklihan Art Village, Bodrum
2012 “Buluşma” Soyut Art Gallery, Ankara
Group Exhibitions
2020 “ Contemporary Istanbul Art Fair 2020” Gama Gallery, İstanbul
2020 ‘’ Artweeks Fair, Gama Gallery, Akaretler / İstanbul
2020 ‘’ IAAF İstanbul Art & Antique Fair ‘’ Gama Gallery, İstanbul
2020 “ Poetic Forms” Ocak 2020-Gama Gallery, Istanbul
2019 “ ArtMiami Context” Aralık 2019 -Gama Gallery, Miami USA
2019 “ Artweeks@Akaretler” Eylül 2019 -Gama Gallery, Istanbul
2019 “Artankara” Contemporary Art Fair Gama Gallery, Ankara
2018 “Confluence ” Ocak 2018- Gx Gallery, London US
2018 “ Contemporary Istanbul Art Fair 2018” Gama Gallery, İstanbul
2018 “Art New York ” International Contemporary, Modern Art Fair, Gama Gallery, New York USA
2018 “Artankara” Contemporary Art Fair Gama Gallery, Ankara
2017 “ Contemporary Istanbul Art Fair 2017” Gama Gallery, İstanbul
2017 “Artankara” Soyut Art Gallery, Ankara
2016 “Aqua Art Miami 2016” Gama Gallery, Miami USA
2016 “ LA Art Show 2016” Gama Gallery, Los Angeles USA
2015 “ Contemporary İstanbul Art Fair 2015 ” Gama Gallery, Armaggan Art&Design Gallery, Istanbul
2015 “Yarımadadan Yansıyanlar” Armaggan Art&Design Gallery,Istanbul
2015 “Affordable Art Fair ” Gama Gallery, Seoul
2015 “Yaşam İçin Enerji”, Armaggan Gallery, Istanbul
2015 “ Maddenin Halleri-3”, Armaggan Gallery, Istanbul
2014 “MarjinArt Market”, InnPark Fine Arts Area, Galatasaray / Istanbul
2014 “Yeditepe’de Zaman IV – Çok sesli yaklaşımlar”, Ekavart Gallery, Taksim / Istanbul
2014 “Hey ben buradayım” Yeditepe University, Plastic Arts Faculty, Haliç Shipyard / Istanbul
2013 NART Business Center, Levent / Istanbul
2011 “Düşler”, Deyim Art Gallery, Istanbul
2011 “Klasik ve modern sanatın buluşması”, Deyim Art Gallery, Istanbul
2011 “Renklerin Dansı”, Deyim Art Gallery, Istanbul
2010 “Yaz Güneşi”, Yavuz İşler Art Gallery, Istanbul
2010 “Umutlar”, Ülkü Cılızoğlu Art House, Istanbul
1996 Samsun Ataturkist Thought Foundation, “Ataturk” Themed Painting Competition, 2nd in Samsun
1997 GAP District Development Directorates, “GAP” Themed Painting Competition, 1st in Turkey
1997 3.Dede Korkut Culture & Art Festival, “Dede Korkut” Themed Painting Competition, 2nd in Turkey
1998 Ministry of Education, “Europe in Schools” Themed Painting Competition, 2nd in Turkey
1998 UNESCO & The Walt Disney Company, “Sport” Themed Painting Competition, 1st in Turkey and represented Turkey in 5. World Child Forum held in Paris
2000 Samsun Police Headquarters, “Security of Roadways” Themed Painting Competition, 1st in Samsun
2002 Rotary Club, Poster ve Composition Competition, 2nd in Poster Category
2002 Merck Sharp & Dohme Pharmaceuticals, Artworks were pressed in year 2002 Calendar

Work Selection

Alternate Text

Last Temptation-Odalisque,